Pohod

Danas ja moram u tajni pohod poćida joj skinem sa nebesa zvezdicejer su oduzele vlast nad ovom noćinjene zelene, a samo moje okice. U očima odsjaj meseca blista,a na nebu mom oreol se stvara.Površina mora, k’o suza čistanežnim talasima kopnu se udvara. A uz odsjaj stoji jedan oblak malial’ njegova pojava pomalo smeta:bleštavi krajevu svu …